Doktorët tanë

Dr. Nadon Qafa

Kirurg Oftalmolog Specialist i Kornese dhe Kirurgjise Refraktive

10

vite

eksperiencë

10

vite eksperiencë