Doktorët tanë

Dr.Jonida Dai

Kirurge Oftalmologe Oftalmopediatre dhe Plastikat Okulare

14

vite

eksperiencë

14

vite eksperiencë