Doktorët tanë

Dr.Jonida Dai

Kirurge Oftalmologe Oftalmopediatre dhe Plastikat Okulare

Më shumë

14

vite

eksperiencë

Dr. Nadon Qafa

Kirurg Oftalmolog Specialist i Kornese dhe Kirurgjise Refraktive

Më shumë

10

vite

eksperiencë

Dr. Nishant Taneja

Drejtor i UEH. Ekspert kirurgjikal i sëmundjeve të retinës.

Më shumë

23

vite

eksperiencë