Doktorët tanë

Dr. Nishant Taneja

Drejtor i UEH.
Ekspert kirurgjikal i sëmundjeve të retinës.

Më shumë

20

vite

eksperiencë

Dr. Nadon Qafa

Kirurg Oftalmolog
Specialist i Kornese dhe Kirurgjise Refraktive

Më shumë

14

vite

eksperiencë

Dr.Jonida Dai

Kirurge Oftalmologe Oftalmopediatre dhe Plastikat Okulare

Më shumë

14

vite

eksperiencë